Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K.F.D Architekt Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 68/74 zwany dalej  K.F.D. Architekt.
 2. W K.F.D Architekt nie został powołany Inspektor Ochrony Danych .
 3. K.F.D Architekt przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne,  dane kontaktowe, dane adresowe
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez K.F.D Architekt w następujących celach:
 • realizacji rezerwacji pobytu drogą elektroniczną,
 • informowania członków newslettera o ważnych wydarzeniach, ofertach specjalnych , promocjach i t p .
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez K.F.D Architekt
 • podmiotom i organom, którym K.F.D Architekt jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania od K.F.D Architekt danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do  danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom, którym K.F.D Architekt powierzył wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych ,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. W związku z przetwarzaniem przez K.F.D Architekt Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, w przypadku, kiedy K.F.D Architekt będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.